rastvor LIOH

danijela's picture

70cm3 rastvora litijum-hidroksida masene koncentracije y=0,5g/cm3 razblazi se sa 80cm3 vode. kolicinska koncentracija datog rastvora je?     odg je 9,72

Pop.'s picture

Ajde ovo sama da probas da resis. Lak je zadatak. Dakle imas masenu konc 0,5 g/cm3 i to u 70 cm3. Kada ta dva podatka pomnozis dobices koliko g LiOH imas u rastvoru. Sada tu masu pretvori u br molva i samo izracunas kolicinsku koncentraciju gde pazis da ti je sada zapremina rasvora V = 70 + 80 cm3

Martinneg's picture

Dali e ovo rastvor za baterii i koj procent treba da e rastvorot

Martinneg's picture

Je li ovo koncentracija je za baterie

shasha's picture

masa supstance LiOH = 35 grama  m=y x V 

35 g rastvoreno u 70+80 cm3 = 150 cm3 odnosno 0.15 dm3 

Y novog rastvora 35/0.15 = 233,33 g/dm3

C novog rastvora = y / M molarna masa = 233.33/ 23.95 = 9.74 g/dm3