Opšta hemija, zadatak

CertaViriliter's picture

Ako 0.3 mola jedne od dolje navedenih soli sadrži 3,6*1023  atoma fosfora, koja je to so?

 

Uglavnom je rješenje Ca3(PO4)2. Interesuje me postupak. Hvala unaprijed :)

milicaradenkovic's picture

Napisi mi soli pa cu ti resiti zadatak.

CertaViriliter's picture

CaHPO4, Ca3(PO4)2, Ag3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4

milicaradenkovic's picture

1 mol----------------------------6*10(23)

x mol-------------------------------3.6*10(23)

x=3.6*10(23)*1/6*10(23)=0.6 mol atoma P

Ako ima 0.3 mol -a soli a 0.6 mol-a P onda so treba da ima 2 atoma P i to je so Ca3(PO4)2 sve ostale soli imaju 1 atom P.

CertaViriliter's picture

Izračunati maseni udio natrijum-hidroksida, u %, u rastvoru nastalom rastvaranjem 2,3g Na u 100g vode, ako je atomska masa za Na 23!

Rješenje je 3,9, a ja dobijem 39... 

Dino's picture

2Na+2H2O-->2NaOH+H2

23:40=2.3:x

x=4gNaOH

w(NaOH)=ms/mr

mr=4g+100g=104g

w=4/104=0.039*100%=3.9%

CertaViriliter's picture

Hvala :)

CertaViriliter's picture

Koliko iznosi količinska koncentracija 85% fosforne kiseline gustine 1,7 g/mL, ako je atomska masa za fosfor 31?

milicaradenkovic's picture

H3PO4

c=n/V=m/Mr*V=w*mr/Mr*V=w*ro/Mr=0.85*1.7*1000/98=14.74 mol/l

CertaViriliter's picture

Hvala opet :)