nitro jedinjenja

Nina Subarevic's picture

jedinjenje A ima 5,20% azota . Ostali emelenti su C,H,O.
Sagorevanjem u struji kiseonika 0,0850g jedinjenja A daje 0,224g CO2 I 0,0372g H2O .izracunaj empirijsku formulu