beli fosfor

danijela's picture

kolika je masa 5 molekula belog fosfora (P4) iskazana u gramima? resenje 1,035*10<-21. hvala

milicaradenkovic's picture

1 mol-------------------6*10(23)

x mol-----------------------5

x=5*1/6*10(23)=8.33*10(-24) mol molekula P4

m(P4)=n(P4)*Mr=124*8.33*10(-24)=1.033*10(-21) g