organska hemija

sosa95's picture

Koliko razlicitih formijata mogu da nagrade alkoholi cija je mf c4h10o?

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CH2CH2OH+HCOOH---------------->H2O+

1) HCOOCH2CH2CH2CH3       butil-formijat

2) HCOOCH(CH3)CH2CH3       sec butil-formijat

3) HCOOCH2CH(CH3)2            izobutil-formijat ima R i S oblik

5) HCOOC(CH3)3                       terc butil-formijat

andj.p3's picture

Izobutil-formijat nema R i S oblik jer nema hiralni c-atom. Sec butil-formijat ima hiralni c-atom i stoga ima R i S oblik.