zadatak

laky1234's picture

Koja količina sulfatne kiseline je potrebna da potpuno neutrališe smješu koja sadrži 0,6 mol kalcijum-hidroksida i 2,5 mol kalijum-hidroksida?

R:1,85 mol

Dino's picture

Ca(OH)2+H2SO4------->CaSO4+2H2O

Ako:

1mol Ca(OH)2-------->1mol H2SO4

0.6molCa(OH)2--------->0.6mol H2SO4       dakle n1=0.6mol

2KOH+H2SO4-------->K2SO4+2H2O

ako:

2mol KOH-------->1mol H2SO4

2.5mol KOH------->xmol H2SO4 sledi x=1.25mol,znaci n2=1.25mol

i sad n1+n2=0.6mol+1.25mol=1.85mol

laky1234's picture

Hvala puno :)