zadatak

didi's picture

Izračunati proizvod rastvorljivosti AgCl na 250C. 

 

Woody's picture

To je tablični podatak i on za AgCl iznosi Ksp=1,8 * 10-10. Nema tu šta da se računa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didi's picture

Ispitni zadatak, računa se preko tabličnih podataka za Gibsovu energiju....urađeno. :)