Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

Koliko se kristalnog magnezijum-amonijum-fosfata izdvaja iz 20 ml rastvora magnezijum-hlorida c=0.1 mol/l sa potrebnom kolicinom natrijum-hidrogenfosfata u prisustvu amonijacnog pufera?

milicaradenkovic's picture

MgCl2+NH3+Na2HPO4-------------------->MgNH4PO4+2NaCl

n(MgCl2)=c*V=0.1*0.02=0.002 mol

n(MgNH4PO4)=n(MgCl2)=0.002 mol

m(MgNH4PO4)=n(MgNH4PO4)*Mr=0.002*137=0.274 g

MarkoDemenj's picture

Hvala!