Alkeni

Vuk Biljuric's picture

Molekulska masa proizvoda adicije sumporne kiseline na jedan alken veca je 2,75 puta od molekulske mase tog alkena.Ime tog alkena je? Kako se radi ovo
?

milicaradenkovic's picture

H2SO4+CnH2n----------------->CnH(2n+1)HSO4

Mr=2.75*Mr(CnH2n)

n*12+2*n*1+2+32+64=2.75*(n*12+2*n*1)

14*n+98=38.5*n

98=24.5*n

n=98/24.5=4 i alken je C4H8  i to je buten