Konstanta ravnoteze

Vuk Biljuric's picture

U reakciji H2+J2---->2HJ pod odredjenim uslovima uspostavlja se ravnoteza pri koncetraciji H2 od 0,12mol/dm3, I2 5,28mol/dm3 I HI 5.64mol/dm3.Brojna vrednost konstante ravnoteze ove reakcije iznosi?

milicaradenkovic's picture

H2+I2------------------->2HI

K={HI}2rav./{H2}rav.*{I2}rav.

K=(5.64)2/0.12*5.28=50.2

Milica3's picture

U resenju je 17,8, pa mi nije jasno kako. Ja dobijam kao vi.

buduci_student's picture

Ja dobijam 17,8

milicaradenkovic's picture

Ajde ako mozes napisi postupak jer mi nije jasno kako si dobio to resenje.

Milica3's picture

Ni meni nije jasno kako se dobija to resenje

buduci_student's picture

Imam jedno pitanje , koncentracija jonske vrste je valjda ista,kod reaktanata?

I da li se dovodi u pitanje kostanta disocijacije,jer se jedino tako moze dobiti resenje

Milica3's picture

Ne pominje se konstanta disocijacije

buduci_student's picture

 

K=2[HI]/[h2][cl2]=17,8 Ovako dobijas rezultat

buduci_student's picture

U opstem slucaju vazi:

1' Direktna reakcija: aA + bB →cC + dD

2' Povratna reakcija: cC + dD → aA + bB

1' Brzina direktne reakcije: v1 = k1• [A]a •[B]b ------->k1=v1/[A]a •[B]b

2' Brzina povratne reakcije: v2 = k2• [C]c •[D]d------------>k2=v2/[C]c •[D]d

Pri cemu je komstanta disocijacije jednaka kolicniku datih koeficijenata (bold-obiljezeneo)

Slijedi: Kd=k1/k2

Kd={v1/[A]a •[B]b}/{v2/[C]c •[D]d}

Kd=v1•[C]c•[D]d/v2•[A]a•[B]b

⇒v1 equivalent v2 (const.)

Kd=[C]c•[D]d/[A]a•[B]b

Kada je indeks reaktanata jednak koeficijentu jednog proizvoda,slijedi ova formula:

K=2[HI]/[h2][cl2]

Takodje ako se nalazi neki vodeni rastvor kao reaktant ili proizvod on se u Kd ne zapisuje

Resavamo Kd=2•5,64/[0,12•5,28]=11,28/0,6336=17,803

 

buduci_student's picture

Nadam se da vam je sad jasno

marijelica's picture

@buduci_student
mislim da si debelo pogresio, zasto si koncentraciju HI mnozio sa 2???? Ako si lepo napisao izraz za Kd, vidis i sam da a, b, c i d predstavljaju stepene na koji se koncentracija "digne", tj.stepenuje, dakle proveri svoje resenje :D

buduci_student's picture

I dalje da sam izuzetno dobro eksponirao zadatak ( ne znam kakvu impresiju ti imas).Ali sto se tice zadatka on je hipoteticki 100% reliabilan po mom misljenju. Ne bi trebalo da bude nekih kontradiktornosti, a kamoli konfuznosti.

buduci_student's picture

Moje resenje se poklapa sa datim resenjem(u zbirci) tako da... :D

marijelica's picture

Ok, izvini, ali mi objasni tu logiku kojom si u dobro napisan izraz za K ( slazem se sa izrazom) ubacio sve vrednosti koje imas (konc za H2, I2 i HI),  a koncentraciju HI mnozio sa 2, gde u tvom izrazu imas mnozenje????

marijelica's picture

Vrv sam ja ucila neku drugu hemiju :D

buduci_student's picture

U opstem slucaju vazi:

1' Direktna reakcija: aA + bB →cC + dD

2' Povratna reakcija: cC + dD → aA + bB

1' Brzina direktne reakcije: v1 = k1• [A]a •[B]b ------->k1=v1/[A]a •[B]b

2' Brzina povratne reakcije: v2 = k2• [C]c •[D]d------------>k2=v2/[C]c •[D]d

Pri cemu je komstanta disocijacije jednaka kolicniku datih koeficijenata (bold-obiljezeneo)

Slijedi: Kd=k1/k2

Kd={v1/[A]a •[B]b}/{v2/[C]c •[D]d}

Kd=v1•[C]c•[D]d/v2•[A]a•[B]b

⇒v1 equivalent v2 (const.)

Kd=[C]c•[D]d/[A]a•[B]b

Kada je indeks reaktanata jednak koeficijentu jednog proizvoda,slijedi ova formula:

K=2[HI]/[h2][cl2]

U izraz za konstantu ravnoteze ulaze samo koncentracije gasovitih i rastvorenih supstanci.

[H2]=0,12 mol/dm3

[I2]=5,28 mol/dm3

[HI]= 5, 64 mol/dm3

Sledece dokazivanje: "po pravilu nije tacno"

Razlika izmedju koncentracija : [HI] - [I2]=x

5,64-5,28=0,36

[HI] - [I2]=3[H2] (ovar zalika u u kolicinskim koncentracijama znaci mnogo.

Reakcijom X molova H2 i I2 nastaje 2X HI. Recimo da su normalni uslovi ( pritisak normalan,gasna konstanta (8,3145 j/mol*K,volumen 22,4 dm3,mi cemo uzeti u obzir da je V○=1dm3)

c=n/V

Samim tim slijedi da je n(H2)=0,12mol ,n(I2)=5,28,n(HI)=5,64 mol

TI na pocetku reakcije imas 0 molova,pa slijedi da je n rav.= npocetno+2X

nrav.=2*5,64=11,28

Samim tim odatle potice i koncetracija koja je dvostruko puta veca

Slijedi Kd=[HI]2/[I2]*[H2}

Resavamo Kd=2•5,64/[0,12•5,28]=11,28/0,6336=17,803

buduci_student's picture

I=J Greska moja..........