Amilopektin

Star dust's picture

Da li amilopektin može da redukuje amonijačni rastvor AgNO3 do elementarnog Ag? Ja bih rekao da može, jer bi trebao da ima bar jednu glukozu sa slobodnom poluacetalnom OH grupom (ona glukoza na kraju lanca)?

Vuk Biljuric's picture

Ja mislim da to amiloza moze, a amilopektin ne.

Star dust's picture

Može neko objašnjenje?