pH

IvanArsic's picture

Jedan litar pufernog rastvora ima pH 5. koliko ce iznositit pH isto r-ora ako se doda jedan litar vode?

Pop.'s picture

Ajmo ovako, koncentracjija H+ jona u puferu se racuna:

[H+] = Ka * n(kis) / n(konj.baze)

Ako si dodao litar vode nisi promenio br molova kis i konj. baze, promenio si Ka. Sada samo gledamo kako se Ka menja. Ka je po formuli:

Ka = [H+] * [A-] / [HA]   gde je HA neka nasa nepoznata kiselina. Ove koncentracije pretvoricemo u br molova po formuli n=c*V

Ka = (n(H+)/V * n(A-)/V) / (n(HA)/V)      sada cemo dpisati taj 1 litar vode koji si dodao, a kako se koncentracija uzima u jedinicama mol/dm3 uzecemo da nam je pocetna zapremina 1 l (sto je inace nebitno, ali lakse vidimo kako nam se menja Ka):

Ka = (n(H+)/2* n(A-)/2) / (n(HA)/2)   gde sam napisao da nam je nova zapremina V = 1 litar vec postojece zapremine + 1 litar dodate vode.

Kada se sve sredi, dobija se:

Ka = { n(H+) * n(A-) } / n(HA)*2          odavde vidis da nam se vrednost za Ka smanjila 2 puta.

Kako ti je pH pufera

pH = pKa + log { c(konj. baze) / c(kis) }

Menjas da ti se Ka smanjilo 2 puta, odnosno logaritmujes 2 i dobijas vrednost = -0,301. Kako ti se taj br odnosi na pKa vidis da ce ti se vrednost za pH smanjiti za tu vrednost, odnosno za 0,301, pa ti je novo nastali pH= 5 - 0,301 = 4,699.

IvanArsic's picture

1. 5  

2. 0,5

3.2,5

4.10

5.0,25

ponudjena resenja:

Pop.'s picture

Onda je pod 3)2,5 mada mislim da nije dobro resenje. Uzeli su da se Ka smanjila 2 puta, pa otud i da se pH smanjio 2 puta, ali po formuli pH se ne smanjuje 2 puta vec se smanjuje za log2 (oduzimanje a ne deljenje)

Pop.'s picture

Mada, mozda i ja gresim :)

IvanArsic's picture

Meni je izaslo deset :D ... videcu sutra sta kaze prof.

Pop.'s picture

Ajde logicno, ako si dodao vodu smanjio si koncentraciju, kako se pH racuna kroz negativni logaritam, to znaci da ako se smanji koncentracija logaritam te vrednosti....raste. Ti si u pravu, ne deli se sa 2 vec se mnozi...interesantno :D

Plus, sada vidim da kada se doda 1 l vode, odnos koncentracije kiseline i konjugovane baze ostaje isti pa se za racunanje pH gleda samo Ka. I ipak jeste mnozenje sa 2 a ne kao sto sam ja pisao oduzimanje...strasno :D

IvanArsic's picture

nzm :D sutra imam cas pa ti javljam kasnije :D