analiticka hemija

Student1337's picture

Izracunati kolicinsku rastvorljivost CaCO3 u rastvoru ciji je pH 10, ako je Ksp(CaCo3) = 4.8 x 10(-9). Za H2CO3 : Ka1 = 4,5 x 10(-7), Ka2 = 4,8 x 10(-11).

milicaradenkovic's picture

CO32-+H2O-------------->HCO3- + OH-

Kb=Kw/Ka=1*10(-14)/4.8*10(-11)=2.08*10(-4)

{HCO3-}={OH-}=1*10(-4) jer je pH=10 a pOH=4

2.08*10(-4)=1*10(-4)*1*10(-4)/x

x=4.8*10(-5)

{CO32-}=4.8*10(-5) mol/l

Ksp={Ca2+}*{CO32-}

Ksp=x*(x+n)

x2+4.8*10(-5)*n-4.8*10(-9)=0

x1/2=4.93*10(-5) i -2.733*10(-5) uzima se samo pozitivan rezultat pa je 

R=4.93*10(-5) mol/l

Student1337's picture

hvala