Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

Koja kolicina sumpora nastaje reakcijom 450 cm3 kiseonika sa odgovarajucom zapreminom sumporvodonika pod istim uslovima?

milicaradenkovic's picture

8H2S+4O2----------------->S8+8H2O

1 mol-------------------------22.4 dm3

x mol-------------------------0.45 dm3

x=0.45*1/22.4=0.02 mol O2

n(S8)=n(O2)/4=0.02/4=0.005 mol

milicaradenkovic's picture

Izvini greska je u jednacini .Negde se pise S8 a negde S pa se ja ponekad zbunim 

2H2S+O2------------------->2S+2H2O

n(S)=n(O2)*2=2*002=0.04 mol

MarkoDemenj's picture

Ok, hvala u svakom slucaju. :)