Analiticka hemija

dragana b's picture

Masa od 3.00 g NaCl rastvorena je u mernom sudu od 500cm3.Kolika treba da bude zapremina rastvora AgNO3,koncentracija 0.10 mol/dm3,da bi se za visak rastvora AgNO3 trosilo 25.00 cm3 rastvora tiocijanata koncentracije 0.05 mol/dm3?(rezultat V(AgNO3)=33,00 cm3

dragana b's picture

Nije mi jasno kod ovog zadatak koliko NaCl se uzima za titraciju.