Analiticka, pH

bojana888's picture

100mL 57% HAc, ro=1.08g/mL, razblazi se sa H2O do 1000mL. Izracunati:

a) pH rastvora nakon mjesanja.

b) Koliko grama NaOH treba dodati u 1000mL razbl. rastvora da bi se dobio ekvimolarni pufer

milicaradenkovic's picture

a) HAc+H2O------------------------->Ac- + H3O+

n=ms/Mr=mr*w/Mr=ro*V*w/Mr=1.08*100*0.57/60=1.026 mol

c=n/V=1.026/1=1.026 mol/l kiseline

{H3O+}={Ac-}=x

Ka={Ac-}*{H3O+}/{HAc}

1.8*10(-5)=x2/1.026

x=(koren(1.85*10(-5)))=4.3*10(-3) pa je pH=2.37

b) kada se doda NaOH da bi se dobio ekvimolarni pufer koncentracija soli mora da bude jednaka koncetraciji kiseline.

{HAc}=1.026 mol/l

{AcNa}={HAc}=1.026 mol/l

HAc+NaOH---------------->H2O+AcNa

{NaOH}={HAc}=1.026 mol/l

n(NaOH)={NaOH)*V=1.026*1=1.026 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=40*1.026=41.04 g