molekulska masa

goranspax's picture

Ako hemoglobin sadrzi 0.335% gvozdja a svaki molekul hemoglobina ima 4 atoma gvozdja,kolika je relarivna molekulska masa hemoglobina .resenje 6.7x10(4)

milicaradenkovic's picture

w(Fe)=4*Ar(Fe)/Mr

Mr=4*56/0.00335=6.7*10(4) g/mol

ananas's picture

Ako hemoglobin sadrzi 0.335% gvozdja, a svaki molekul hemoglobina ima 4 atoma gvozdja, kolika je masa 0.15 mol hemoglobina?