vodonik i kiseonik

Tina Trezic's picture

vodonik i kiseonik se jedine u odnosu 1:8 gradeci gasoviti proizvod.Ako je pomesano 4 g kiseonikai 2 g vodonika,koliko ce nastati gasovitog proizvoda?(O=16,H=1) resenje je 5.6dm3

milicaradenkovic's picture

2H2+O2---------------->2H2O

n(O2)=m/Mr=4/32=0.125 mol

n(H2)=m/Mr=2/2=1 mol u viksu je vodonik

n(H2O)=2*n(O2)=0.125*2=0.25 mol

V(H2)=n(H2)*Vm=0.25*22.4=5.6 dm3