36. pH

Tina Trezic's picture

Izracunati pH vrednost 0,01 mol/dm3 rastvora natrijum hidroksida. resenje je 12

Niki1995's picture

NaOH---->Na+ + OH-
c(NaOH)=0.01 mol/dm3 = 10(-2) mol/dm3
OH-=c(NaOH)
OH-=10(-2) mol/dm3
pOH=-logOH-
pOH=-log10(-2)
pOH=2
pH+pOH=14
pH=14-pOH
pH=14-2= 12