63.

Tina Trezic's picture

Kolika je koncentracija Na2CO3 (y g/L) ako je za pripremanje 250 cm3 rastvora odmereno i rastvoreno 0,25 g Na2CO3. resenje je 1,00 g/L

Niki1995's picture

0.25g -------------- 0.25 dm3

x g ------------------ 1 dm3

x= 1 g / L