2006

IvanArsic's picture

Zaokruziti tacan iskaz za 100 cm3 vodenog rastvora koji ima pH 6.

1.rastvor reaguje neutralno

2.pOH rastvora je 9

3.koncetracija H+ je 10 na -5 mol/dm3

4.koncetracija OH- je 10 na -8 mol/dm3

Dino's picture

Samo pod 4.

IvanArsic's picture

A zasto je pod 4. ?

 

Dino's picture

Evo ovako da obrazlozimo pojedinacno:

1.Rastvor ne reaguje neutralno jer je pH=6,da bi reagovao neutralno bilo bi pH=7

2.pOH nije 9 jer pH+pOH=14 sledi pOH=14-6=8

3.ako je pH=6 sledi da je c(H+)=10-6mol/l dakle nije 10-5mol/l

4.ako je c(H+)=10-6mol/l sledi c(H+)*c(OH-)=10-14 onda je c(OH-)=10-14/10-6=10-8mol/l

IvanArsic's picture

Dobro je.. Hvaala ti :))