2007

IvanArsic's picture

Koliko je potrebno grama cvrstog natrijum-hidroksida za pripremanje 200g rastvora u kome je maseni udeo natrijum-hidroksida 0,025.?

milicaradenkovic's picture

w=ms/mr

ms=w*mr=0.025*200=5 g NaOH