Zadatak

marank's picture

U 100 ml vode rastvoreno je 2.5 grama nekog jedinjenja koje nije elektrolit.Ako je snizenje tacke mrznjenja ovog rastvora 1.55 K,koja je molekulska masa rastvorenog jedinjenja?k=1,86Kk mol/L.

ancitonci's picture

V=100ml=0,1l

m=2,5g 

tm=1,55K- sniženje tačke mržnjenja, a pošto jedinjenje nije elektrolit formula je tm=k*c,  k je konstanta 1,86

c=tm/k= 1,55/1,86 =0,833 mol/l

n=c*V=0,833*0,1=0,0833 mol

M=m/n=2,5/0,0833=30,1 g/mol rešenje