Zadatak

marank's picture

Usled protoka struje u toku 2 sata oslobodi se 0.504 g vodonika.Koliko ce se grama kiseonika osloboditi pri istim uslovima?

marank's picture

Iko???

Pop.'s picture

Probacu ja, mada mi je nejasan zadatak. Protok struje kroz sta? Ne kontam da li se ovaj vodonik oslobadja usled raspada vode pa nastaje i kiseonik ili imamo neki drugu razmenu elekrona sa drugacijim reaktantima. Ako je u pitanju raspad vode:

2H2O = 2H2 + O2

n(H2) = 2n(O2)   pa se odavde izrazava masa kiseonika

m(O2) = [ m(H2) * M(O2) ] / 2 * M(H2) = (0,504 * 32) / 2 * 2 = 4,032 g