Zadatak

marank's picture

  Izracunati koliko je grama NaOH potrebno za pripremanje 150 grama rastvora kod koga je maseni udeo natrijum hidroksida w=0.05?

milicaradenkovic's picture

w=0.05 mr=150 g

ms=w*mr=150*0.05=7.5 g NaOH