alkoholno vrenje

blondusha's picture

''Gas nastao u toku alkoholnog vrenja muti krecnu vodu talozeci 2,5g kalcijum-karbonata. Koliko gasa se izdvojilo u toku procesa?'' Da li moze neko da mi napise reakciju za zadatak?

milicaradenkovic's picture

C6H12O6-------------------->2C2H5OH+2CO2

CO2+Ca(OH)2------------------->CaCO3+H2O

n(CaCO3)=m/Mr=2.5/100=0.025 mol

n(CO2)=n(CaCO3)=0.025 mol

m(CO2)=n(CO2)*Mr=0.025*44=1.1 g

Milica S's picture

Rešenje treba da bude 0,56 l CO2

A radi se ovako:

CO2+Ca(OH)2-------CaCO3+H2O

Ispod CO2 pišete 22,4dm3 (normalni uslovi),pa ispod x pošto se traži zapremina gasa..zatim ispod CaCO3 pišete 1 mol (to se vidi iz jednačine) i ispod 1 mol napišete 0,025 mol 

To kada izračunate,znači:

X puta 1= 22,4 puta 0,025 mol

Dobijete rešenje 0,56 l 

0,025 mol dobijate tako što podelite masu CaCO3 sa njenom molarnom i biće 2,5:100g/mol i to je 0,025.

 

sars1234's picture

Da li mozete da mi pomognete oko ovog zadatka?

Gas koji nastaje alkoholnim vrenjem glukoze muti krečenu vodu.Koliko grama taloga nastaje uvođenjem koji nastaje alkoholnim vrenjem 18 g glukoze.Hvala unapred.

sars1234's picture

Gas koji nastaje alkoholnim vrenjem glukoze muti krečenu vodu.Koliko grama taloga nastaje uvođenjem gasa koji nastaje alkoholnim vrenjem 18 g glukoze.Hvala unapred.

conquerior's picture

C6H12O6 - - > 2C2H5OH + 2CO2

M (C6H12O6) = 180 g/mol

m (C6H12O6) = 18 g

n (C6H12O6) = 18g / 180 g/mol = 0,1 mol

n (CO2) = 2 * n (C6H12O6) = 2 * 0,1 mol = 0,2 mol

CO2 + Ca(OH)2 - - > CaCO3 + H2O​​​​

n (CO2) = n (CaCO3) = 0,2 mol

M (CaCO3) = 100 g/mol

m (CaCO3) = 0,2 mol * 100 g/mol = 20 g