Zadatak

marank's picture

Koliko mililitara rastvora fosforne kiseline koncentracije 0.2 mol/L,moze da se neutralise sa 25 ml rastvora natrijum-hidroksida,koncentracije 0.6 mol/L ako se reakcija odigrava do tercijarnog fosfata?

Pop.'s picture

tercijatnog fosfata ti bukvalno znaci "do treceg fosfata" odnosno do Na3PO4 posto pretpostavljam da je jedini problem kod ovog zadatka tebi bilo ovo "tecijalrni" i da ces dalje znati sam :)