Zadatak (laksi)

Ancica97's picture

Izracunajte koliko ce grama magnezijum oksida nastati pri sagorijevanju 12g metalnog magnezijuma na vazduhu.

Niki1995's picture

2Mg + O2------->2MgO
m(Mg)=12g
n(Mg)=m/Mr=12/24=0.5 mol
n(Mg)=n(MgO)
m(MgO)=m*Mr=0.5*40=20 g