aldehidi i ketoni

Vesna's picture

Koji od navedenih aldehida oksidacijom daje kiselinu koja nastaje kao jedan od oksidacionih proizvoda etil-izobutilketona?

2-metilbutanal

metanal

butanal

3-metilbutanal

3-metilpentanal

milicaradenkovic's picture

CH3CH2COCH2CH(CH3)CH3+O2------------------>CH3CH2COOH+CH3CH(CH3)COOH+CH3CH(CH3)CH2COOH+CH3COOH

CH3CH(CH3)CH2CHO+O2---------------->CH3CH(CH3)CH2COOH i resenje je 3 metil butanal