aminokis.

hemijaa5's picture

koliko se mililitara azota dobija pri reakciji azotaste kiseline sa 0,02 mola fenilalanina?

milicaradenkovic's picture

C6H5CH2CHNH2COOH+HNO2----------------->H2O+N2+C6H5CH2CHOHCOOH

n(N2)=n(fenilalanina)=0.03 mol

V(N2)=n(N2)*Vm=0.02*22.4=0.448 l=448 ml

hemijaa5's picture

hvala a da te pitam kod ovih reakcija aminokiselina sa azotastom kiselinom jel se uvijek dobija h20 i N2 I jel se uvijek desavaju iste promjene na aminokiselini

milicaradenkovic's picture

Da.