Koncentracija jona

Milica i hemija's picture

Koliko je pH rastvora nastalog mesanjem 24,8cmrastvora HCL koncentracije 0.248mol/dmi 15.4 cm3 rastvora KOH koncentracije 0.394 mol/dm3?

milicaradenkovic's picture

HCl+KOH-------------------------->KCl+H2O

n(KOH)=c*V=0.0154*0.394=0.00607 mol

n(HCl)=c*V=0.0248*0.248=0.00615 mol

n*(HCl)=n(KOH)=0.00607 mol

n1(HCl)=n(HCl)-n*(HCl)=0.00615-0.00607=0.00008 mol u visku je kiselina

c1(HCl)=n1(HCl)/Vu

Vu=V1+V2=15.4+24.8=40.2 mol

c1(HCl)=0.00008/0.0402=0.002 mol

{H+}=c1(HCl)=0.002 mol

pH= -log{H+}= -log{0.002}=2.7