karboksilne kiseline, supstituisane kiseline

Vesna's picture

21. Koliko je potrebno grama kalijum hidroksida da se u reakciji sa vinskom kiselinom dobije 4,52 g normalne soli? (K39)

Resenje: 2,24

asterix's picture

Vesna, radije plati instruckije. postavljaš toliko pitanja da je nemoguće da ti se na sve odgovori. 

Dr Puncik's picture

Moze li neko ipak da uradi zadatak? Hvala

shasha's picture

n (soli) = 4.52/ 226 = 0.02 molova

n(soli) : n(koh) 1:2

znaci n (koh) = 2 n soli  = 2x 0.02 = 0.04molova

m = 0.04 x 56 = 2.24grama

Dr Puncik's picture

Hvala ti! Molim te reci mi sta je 226? Hvala