Hemijska ravnoteza

todorovic's picture

Kada se upostavlja hemijska ravnoteza?
Od cega zavisi ravnoteza slabih elektrolita?
Koji cinioci uticu na stepen jonizacije?
Kako ucite razblazenje na stepen, a kako na konstantu jonizacije?

milicaradenkovic's picture

Razblazenje utice na stepen disocijacije tako sto ga povecava a ne utice na konstantu disocijacije.

Na stepen jonizacije utice:

- temperatura

- koncentracije rastvaraca

- vrste rastvaraca

- vrste jedinjenja

prisustva drugih jedinjenja koja su sposobna za jonizaciju 

- i ostalih faktora( pritisak, elektricno polje...)

Ravnoteza se uspostavlja kada su koncentracije reaktanata i proizvoda ne menjaju sa vremenom ili kod povratnih jednacina ravnoteza se uspostavlja kada su brzine reakcija jednake v1=v2