Amonijak

Alhemicarka iz Petnice's picture

U kojoj masi vode je potrebno rastvoriti 1 m3 amonijaka (mereno na 12 stepeni Celzijusovih i 102,6KPa) da bi se dobio 32% rastvor NH3.

milicaradenkovic's picture

n(NH3)=p*V/R*T

n(NH3)=102.6*10(3)*1/8.314*285.15=43.28 mol

ms=n(NH3)*Mr=43.28*17=735.76 g

mr=ms/w=735.76/0.32=2299.25 g

m(vode)=mr-ms=2299.25-735.76=1563.49 g

Alhemicarka iz Petnice's picture

Hvala, falila mi je formula! :D