analiticka

didi's picture

Izracunati pCa rastvora koji se dobije kada se u 25,00ml rastvora EDTA koncentracije 0,02moldm-3 doda rastvor Ca(NO3)2 koncentracije 0,01 moldm-3, slijedecih zapremina 0,00; 25,00; 49,90; 50,00; 50,10 ml. (KCaY=5,01*1010, alfa y=0,35)

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?

didi's picture

Nemam..... julski ispitni zadatak....

didi's picture

Fali jos u tekstu zadatka u amonijacnom puferu pri PH 10.

milicaradenkovic's picture

Ca2+HY3- ------------------->CaY2- + H+ pH=10 c(EDTA)=0.02 mol/l

1. V=0.00 ml

{Ca2+}=c(Ca(NO3)2)=0.01 mol/l

pCa= -log{Ca2+}=2

2. K"CaY=KCaY*alfaY=5.01*10(10)*0.35=1.75*10(10)

V=25 ml

{Ca2+}=0.025*0.02-0.025*0.01/0.05=0.005 mol/l

pCa= -log{Ca2+}=2.3

3. V=49.90 ml

{Ca2+}=0.025*0.02-0.0499*0.01/0.0749=1.33*10(-5) mol/l

pCa= -log{Ca2+}=4.88

4. V=50 ml

K"CaY={CaY2-}/{Ca2+}*{Y-}

{Ca2+}={Y-}

{CaY2-}=0.025*0.02/0.075=0.0067 mol/l

K"CaY=0.0067/{Ca2+}2

{Ca2+}=(koren(0.0067/1.75*10(10)))=6.18*10(-7) mol/l

pCa= -log{Ca2+}=6.2

5. V=50.01 ml

{CaY2-}=0.025*0.02/0.07501=0.0067 mol/l

{Y-}=0.00001*0.02/0.07501=2.67*10(-6) mol/l

K"CaY=0.0067/{Ca2+}*2.67*10(-6)

{Ca2+}=0.0067/1.75*10(10)*2.67*10(-6)=1.44*10(-7) mol/l

pCa= -log{Ca2+}=6.84

 

didi's picture

Hvala puno. :))

didi's picture

Ponovo sam preradjivala ovaj zadatak...ali  u casi se titruje EDTA sa Ca(NO3)2 i na pocetku nema Ca2+ jona...i nakon dodatka 25,00ml Ca(NO3)2 dobijem pCa=10,40 ....i dalje dobijem opadajuce vrijednosti pCa nakon uvrstavanja ostalih zapremina....sada ne znam da li sam ja u krivu i koji je nacin ispravan? :(

milicaradenkovic's picture

Ovako kako sam ja uradila je tacno.