pH da bude 1

Daljinski1234's picture

Zadatak:

Koliko grama natrijum hidroksida treba dodati u 2 L rastvora azotne kiseline,koncentracije 0,15 mol/l,da bi pH tog rastvora bio 1? Na(23)

resenje: 4 

KAKO? pokusavam na milion nacina,ne ide.

NebojsaZ's picture

Pre dodatka hidr. 

n(HNO3)=c*V=0,15*2=0,3 mol

Nakon dodatka NaOH (pod pretpostavkom da se zapremina ne menja dodatkom cvrstog hidroksida)

pH=1 konc. hidronijum jona je 0,1mol/dm3
Posto je u pitanju jaka kiselina, c(H3O+)=c(HNO3)=0,1mol/dm3
tj. n(HNO3)=0,1*2=0,2mol

Vidimo da je neutralisano 0,1 mol kiseline (0,3mol-0,2mol), a kako HNO3 i NaOH reaguju 1:1, znaci da je dodato 0,1 mol baze

Odnosno m(NaOH)=0,1*40=4g
 

Daljinski1234's picture

Hvala puno!