analiticka hemija, pOH u rastvoru NH4Cl

katarinamandic's picture

Molim za pomoc, treba  da izracunam pOH u rastvoru NH4Cl cija je koncentracija C=0.12

Trazi mi se da uzmem u obzir jonsku silu rastvora! i dato mi je Kk=5.6 * 10-10 .

Jonsku silu sam izracunala preko I=1/2 *(C1Z12 + C2Z22 ) i dobije se 0.12

Mislila sam da onda izracunam  γ(koeficijent aktiviteta) preko jonske sile pa da uradim pH kao pH=-log(γ*c) jer je γ*c=a.

gde je a- aktivitet.

ali onda ispada da mi je Kk suvisan podatak, jel to moguce? da li moze ovako da se uradi ili postoji drugi nacin pri cemu mogla da iskoristim i Kk?

Hvala i pozdrav svima:)

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da mozes da izracunas preko Ka H3O+ jone i kada nadjes tu kokoncentraciju ubacis u izraz za pH i preko izraza pOH=14-pH dobijes pOH

NH4Cl------------------>NH4+ + Cl-

NH4+ +H2O------------------>NH3+H3O+

NH3+H2O----------------->NH4+ + OH-

Kb={NH4+}*{OH-}/{NH3}

Ka=5.6*10(-10)

Ka={NH3}*{H3O+}/{NH4+}

{NH4+}={NH4Cl}=0.12 mol/l

{NH3}={H3O+}=x

5.06*10(-10)=x2/0.12

x=(koren(6.72*10(-11)))=8.2*10(-6)

{H3O+}=8.2*10(-6) mol/l

pH= -log(y-c(H3O+)= -log(0.12*8.2*10(-6))=6

pOH=14-pH=14-6=8

katarinamandic's picture

Hvala najlepse! :)