Alkani

NikolaM's picture

Napisati sledece alkane:
3,3-dietil-5-izopropilheptan
4,4,5-tripropilpentan

milicaradenkovic's picture

3.3 dietil-5-izopropil-heptan

CH3CH2C(CH2CH3)2CH2CH(CH(CH3)2)CH2CH3

4.4.5-tripropilpentan

CH3CH2CH2C(CH2CH2CH3)2CH2(CH2CH2CH3) mada mi nije jasna ta formula jer bi po tome ispalo 4.4 dipropiloktan a ne 4.4.5 tripropilpentan