Vodonicni eksponent

lilly64's picture

Koliko cm3 rstvora HCl koncentracije 0.1mol/dm3 treba dodati u 30cm3 rastvora NaOH koncentracije 0.15 mol/dm3 da bi se dobio rastvor cije je pH=2? (R=53.3cm3)

Hvala

milicaradenkovic's picture

c(H+)*(V(baze)+V(kiseline))=V(kiseline)*c(kiseline)-V(baze)*c(baze)

posto je pH=2 onda je c(H+)=1*10(-2) mol/l

0.01*(0.03+x)=0.1*x-0.03*0.15

0.0003+0.01*x=0.1*x-0.0045

0.0045+0.0003=0.1*x-0.01*x

0.0048=0.09*x

x=0.0048/0.09=0.05333=53.3 cm3 HCl