jovana.marinkovic99

jovana.marinkovic99's picture

U casi je pomesano 100ml i 100ml vina koje sadrzi 12% alkohola(C2O5OH).Koliko ml i molekula kisaonika se nalazi i casi?  

Hvala.. 

milicaradenkovic's picture

100 ml cega ?

jovana.marinkovic99's picture

Izvini nisam napisala..
100ml vode i 100ml vina

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje

V(vode)=100 ml

V(C2H5OH)=V(vina)*w=100*0.12=12 ml

V(O)=V(vina)+V(vode)=100+12=112 ml

n(O)=V(O)/Vm=0.112/22.4=0.005 mol

n(O2)=n(O)/2=0.005/2=0.0025 mol

N(O2)=n(O2)*Na=0.0025*6*10(23)=1.5*10(21) molekula kiseonika 

 

jovana.marinkovic99's picture

V(C2H5OH)=V(vina)*w=100*0.12=12 ml 
Sta je ovo malo w?

CoOpeR's picture

Izracunaj masu kalcijumovih jona koje sadrzi 200g 15% rastvora kalcijum hlorida ako u tom rastvoru stepen disocijacije iznosi 70%

milicaradenkovic's picture

To je udeo alkohola 12% koji je dat u zadatku.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.