Alkani

marinar's picture

Za potpuno sagorijevanje jednog mola nekog zasicenog ugljovodonika potrebno je 212.8 dm3 kiseonika,mjerenog pri normalnim uslovima.Koji je to ugljovodonik.

 

milicaradenkovic's picture

CnH(2*n+2)+(3*n+1)/2O2----------------------->nCO2+(n+1)H2O

n(O2)=V(O2)/Vm=212.8/22.4=9.5 mol

i jednacina je

CnH(2*n+2)+9.5O2-------------------->nCO2+(n+1)H2O

9.5=(3*n+1)/2

19=3*n+1

18=3*n

n=18/3=6 i alkan je heksan

2C6H14+19O2----------------->12CO2+14H2O

 

marinar's picture

Hvala!A kako da odredimo molekulsku formulu alkana ako nam je poznat W(C)=82.76% i W(H)= 17.24 % i jos nam je dato da je molarna masa alkana 58.

Danijal's picture

Jesil tacno prepisao zadatak. Rijesavanjem napamet preko molarne mase rijesenje je C4H10

marinar's picture

Jesam,tacno sam prepisala. Evo jos jednom Odredi molekulsku formulu alkana koji sadrzi 82.76% C i 17.24%H.Relativna molarna masa alkana je 58. i Resenje jeste C4H1o samo kako si dosao do toga

Danijal's picture

Do rijesenja sam dosao napamet, a sada cu da probam rijesiti racunski 

Danijal's picture

Ja vako pokusavam da rijesim ali ne znam gdje grijesim ;P

n(C):n(H)=N(C):N(H)

82.79/12.011 : 17.24/1.008 Kada sve to uradis i podjesil sa najmanjim trebao bi da dobijes

2:5 odnosno C2H5

C2xH5y

Drugi dio bi trebao da ide vako.

Postavis jednacinu 2*12x+5y=58  a imas gore odonos 2:5=x:y 5x=2y i rijesis ovaj sistem. 

A sada razmisljam i mislim da bi se i ovaj nacin mogao primjenjivati ako postavis ovo kao obicnu jednacini 24x+5x=58 onda 29x=58 x=2 i ako napisi C2xH5x pomnozis atome sa 2 i dobijes C4H10 nadam se da ce Milica pregledati i razrijesiti moju sumnju xD

milicaradenkovic's picture

Dobro je resenje zadatka.