Zapreminski odnos

Prima972's picture

Iracunajte idealni zapreminski odnos kod eksplozivne smese metan/vazduh?

aksabg's picture

U vazduhu se nalazi oko 20% kiseonika, pa ćemo napisati:

CH4+O2-->CO2+2H2O

Iz ovoga vidimo da je odnos metana i kiseonika 1:1 a pošto je u vazduhu kiseonik jedna petina sledi da je odnos metana i vazduha 1:5.

Ja mislim da se ovako radi, ne pada mi ništa drugo na pamet.

Glacka's picture

resenje je 1:9,5 samo ne znam kako doci do njega

 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece

Ako pretpostavis da imas 1 dm3 metana dobijas

CH4+2O2-------------->CO2+2H2O

n(CH4)=V(CH4)/Vm=1/22.4=0.0446 mol

n(O2)=2*n(CH4)=2*0.0446=0.0892 mol

V(O2)=n(O2)*Vm=22.4*0.0892=2 l

w(O2)=V(O2)/Vvazduha

Vvazduha=2/0.21=9.5 l

V(CH4):V(O2)=1:9.5

 

isidora01's picture

Da li neko moze da mi ksze kako da izracunam zapreminski odnos izmedju azota i kiseonika u jedinjenju 2n2+5o2------>2n2o5