Analiticka Hemija

No love's picture

Koji od navedenih uzorka za analizu zahtevaju primenu sodnog ekstrakta?

a)K2SOi BaCl2   b)K3PO4 i CH3COONa      c)NaNOi (NH4)2CO3       d) (NH4)2C2O4 i Na2SO4

I ako bi neko mogao ukratko da mi objasni kako da znam kad se a kad ne koristi sodni ekstrakt.

milicaradenkovic's picture

Sodni ekstrakt se priprema kuvanjem uzorka sa Na2CO3. Koristi se kod dokazivanja: hlroida, bromida , jodida, sulfata, tiosulfata, nitrata, oksalata a ne koristi se kod dokazivanja: karbonata, acetata, sulfida, tartarata, fosfata. Resenje je pod a.