rastvori

CileOle's picture

Kako pripremiti 100mL sircetne kiseline konc. 0,1 mol/l , ako imate bocu sircetne kiseline na cijoj etiketi stoje sledeci podaci: M=60,0 g/mol , ro na 293K = 1,05 kg/dm3 i w = 99,8% ? 
treba mi postupak pravljenja ovog rastvora? :) Hvala