Физичка хемија

Bokii's picture

Угао ротације раствора који садржи 5 грама д-бутилацетата у 100 цм3 алкохола износи 1,29 степени. При мерењу употребљава се полариметар са посудом дужине 10 цм Израчунати специфичну моћ оптичке ротације. Моларна маса д-бутил ацетата износи 116,16 грама по молу.

Специфична моц о.ротације је 4,5 . 10 на минус трећи рад м2 кг на минус први, а моларни угао ротације 5,22 . 10 на минус 6 рад метар на квадрат мол на минус први..