Analiticka hemija

No love's picture

Pri kom ph intervalu ce se izvrsiti raydvajanje 0,1 molarnog rastvora Cd2jona i 0,1 molarnor rastvora Zn2+ jona ako se u ovaj rastvor uvodi o,1 molarni rastvor H2S i pri cemu su konstante Ks(CdS)=3,6*10-29 i Ks(ZnS)=2,5*10-22

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?