Iskoristenje

Sickness's picture

Sintezom se dobije masa NH4NO3 od 2g. Za dobijanje amonijum nitrata koristimo 10 mL HNO3 i 10g amonijaka uz stehiometrijsko iskoristenje pri ovoj reakciji od 95,8%. Izracunati iskoristenje prilikom sinteze. M(NH3)=17g/mol; M(HNO3)=63g/mol; M(NH4NO3)=80g/mol.
NH3 + HNO3 -> NH4NO3