Zapremina broma

dejanbr1's picture

Koliko cm3 rastvora broma u ugljentetrahloridu (160g brom/1dm3) moze obezbojiti 0.84 g heksena?
Znam da treba biti ova reakcija:
C6H12+Br2--->C6H6Br2
Preko ovoga nadjemo masu broma i to je 0.8 g.
Posle nadjemo n= 0.01 mol.
E sad, zasto ne mozemo da nadjemo zapreminu preko ovog obrazca: V=n*Vm ?
I sta predstavlja ovo 160g brom/1dm3 ?
Da li je to masena koncentracija?
Ako jeste da li je ovo tacna formula b(B)=m(B)/V(r)

milicaradenkovic's picture

To je masena koncentracija

C6H12+Br2------------------->C6H12Br2

c=y/Mr=160/160=1 mol/l Br2

1 mol----------------------1  l

0.01 mol------------------x l

x=0.01*1/1=0.01 l=10 ml