opšta hemija

ibrahim 123's picture

imal neko primjer testova iz opšte kemije (faks),,pitanja i zadatke ili neku skriptu da ima na netu,,,da postavi ,,,,ili neku stranicu bilo šta da preporuči,,