analitika hemija

ljubicica's picture

Izracunati najmanju zapreminu rastvora (NH4)2HPO4 konc 2,00mol/dm3, koja je potrebna za talozenje mangana iz 50.00cm3 rastvora MnCl2 poznatog titra , T(MnCl2)=0.0176g/cm3